ข่าวสารและโปรโมชั่น

November 23, 2018

วีดีโอสาธิตงานไถกลบซังข้าวโพดรถแทรกเตอร์อิเซกิ T97C

November 23, 2018

วีดีโอสาธิตเครื่องปลูกมันอิเซกิ

November 22, 2018

ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จัดประชุมผู้จำหน่ายประจำปี 2561

June 18, 2018

บริษัท อิเซกิ เซลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด

June 18, 2018

อิเซกิมอบเครื่องยนต์อิเซกิ 40 แรงม้า และชุดระบบส่งกำลัง สนับสนุนหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและหลักสูตรด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

June 18, 2018

อิเซกิมอบรถแทรกเตอร์อิเซกิ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการเกษตรพอเพียง และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร โรงเรียนพระดาบส

June 18, 2018

น้อมเกล้า ฯ ถวาย รถแทรกเตอร์อิเซกิแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี