ข่าวสารและโปรโมชั่น

November 22, 2018

ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จัดประชุมผู้จำหน่ายประจำปี 2561

June 18, 2018

บริษัท อิเซกิ เซลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่ จำกัด

June 18, 2018

อิเซกิมอบเครื่องยนต์อิเซกิ 40 แรงม้า และชุดระบบส่งกำลัง สนับสนุนหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและหลักสูตรด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

June 18, 2018

อิเซกิมอบรถแทรกเตอร์อิเซกิ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการเกษตรพอเพียง และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร โรงเรียนพระดาบส

June 18, 2018

น้อมเกล้า ฯ ถวาย รถแทรกเตอร์อิเซกิแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี