ร่วมงานกับไอเอสที ฟาร์ม แมชชีนเนอรี่

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร (Position Vacancy)

Sale Coordinator / Sales Administrator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)

Content Designer

    แผนกจัดซื้อและอะไหล่ (Procurement and Spare Part Department)


    แผนกองค์กรภายใน (Corporate Department)

    ส่งข้อมูลการสมัครงาน

    กรุณาแนบลิงค์สำหรับดาวน์โหลดประวัติการทำงานเพื่อประกอบการพิจารณา

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-9564074 recruitment@istfm.co.th