อิเซกิมอบเครื่องยนต์อิเซกิ 40 แรงม้า และชุดระบบส่งกำลัง สนับสนุนหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรและหลักสูตรด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์