อิเซกิมอบรถแทรกเตอร์อิเซกิ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการเกษตรพอเพียง และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร โรงเรียนพระดาบส