"เราจะผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร จากความต้องการของเกษตรกรโดยเกษตรกรตัวจริง ด้วยการวิจัย และพัฒนา ให้ได้คุณภาพ และเทคโนโลยีที่ดีกว่า ในราคาที่สมเหตุสมผล"

มร. คูนิซาบูโร อิเซกิ - ผู้ก่อตั้งอิเซกิ


บริการและอะไหล่

เสียงตอบรับจากลูกค้า