รายการ รูป Detail ใช้สำหรับรถแทรกเตอร์
รุ่น NT540
ใช้สำหรับรถแทรกเตอร์
รุ่น NT554
ใบดันดินหน้า /
ใบดันดินคานบน
ออกแบบพิเศษเฉพาะอิเซกิ โครงสร้างแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพการทำงาน ใบมีดมีความโค้งมนช่วยอุ้มดินได้ดี จึงสามารถดันดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ISK-FBN160 - ISK-FBN180
- ISK-FUBN180
ผานบุกเบิก ใบผานทำจากเหล็กเหนียวพิเศษ ทนทาน แข็งแรง คุณภาพดี ตัวผานมีความสมดุลกับตัวรถ ปรับตั้งง่าย ไม่กินแรงรถ งานไถบุกเบิก ไถได้ลึก ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ - DP223 - DP224
ผานพรวน ใบผานทำจากเหล็กเหนียวพิเศษ ทนทาน แข็งแรง คุณภาพดี ตัวผานมีความสมดุลกับตัวรถ ปรับตั้งง่าย ไม่กินแรงรถ งานไถพรวนทำได้ละเอียด ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ - DH225
- DH226
- SDH245
- SDH246
ผานขุดมัน ใบผานทำจากเหล็กเหนียวพิเศษ ทนทาน โครงสร้างแข็งแรง ขุดดี พลิกหัวมันได้เยี่ยม ไม่ตัด ไม่ถมหัวมัน - RD20  
โรตารี่ ด้วยหน้ากว้างตั้งแต่ 1.72-2 เมตร ทำงานได้พื้นที่มากขึ้น ใบมีดนำเข้าพิเศษมีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน องศาของใบมีดออกแบบมาเพื่อให้ตีดินได้ละเอียด พร้อมรอบหมุนที่เหมาะสมกับรอบเครื่องยนต์ ประหยัดน้ำมัน ทำงานได้ดีทั้งการกำจัดวัชพืช และการเตรียมดิน - RT165
- RT172
- RT185
- RT200
บุ้งกี๋ ชิ้นส่วนและโครงสร้างออกแบบพิเศษ แข็งแรงทนทาน ด้วยกระบอก
ไฮดรอลิกขนาดใหญ่ เหมาะสมกับงานหลากหลายประเภททั้งเกษตรกรรม, ปศุสัตว์ และงานก่อสร้าง
- FLN450 - FLN500