ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้
ภาค จังหวัด ตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ
ภาคเหนือ อุทัยธานี บริษัท อิเซกิ อุทัยธานี จำกัด
18 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร 064-356-9640

แผนที่  
ภาคเหนือ นครสวรรค์ บริษัท อิเซกิ ส. แทรคเตอร์นครสวรรค์ จำกัด
199 หมู่ 2 ต. ตากฟ้า อ. ตากฟ้า จ. นครสวรรค์ 60190
โทร 081-281-8945

แผนที่  
ภาคเหนือ กำแพงเพชร บริษัท อิเซกิ กำแพงเพชร จำกัด (สาขาสลกบาตร)
4444 หมู่ 1 ต. สลกบาตร อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 62140
โทร 055-771-999

แผนที่  
ภาคเหนือ กำแพงเพชร บริษัท อิเซกิ กำแพงเพชร จำกัด (สาขาคลองแม่ลาย)
33 หมู่ 3 ต. คลองแม่ลาย อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000
โทร 055-705-515
แฟกซ์ 055-705-669
แผนที่  
ภาคเหนือ กำแพงเพชร บริษัท อิเซกิ กำแพงเพชร จำกัด (สาขาพรานกระต่าย)
85/11 หมู่ 1 ต. ถ้ำกระต่ายทอง อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 62110
โทร 055-775-666

แผนที่  
ภาคเหนือ พิจิตร บริษัท อิเซกิ เอส พิจิตร จำกัด
8 หมู่ 2 ต. คลองคะเชนทร์ อ. เมือง จ. พิจิตร 66000
โทร 081-887-5736

แผนที่  
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ บริษัท อิเซกิ สมพร เพชรบูรณ์ จำกัด
289/3 หมู่ 5 ถ. สระบุรี-หล่มสัก ต. น้ำชุน อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 67110
โทร 056-824-511, 089-644-4793
แฟกซ์ 056-824-511
แผนที่  
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ อิเซกิ สมพร เพชรบูรณ์ (สาขาบึงสามพัน)
35/4 ม.3 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร 056-713796, 087-1217878, 090-9156049

แผนที่  
ภาคเหนือ พิษณุโลก บริษัท อิเซกิ พิษณุโลก แทรกเตอร์ จำกัด
159 ม.7 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 062-894-9396, 062-879-9697

แผนที่
ภาคเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทนคุณ รุ่งเจริญ แอนด์ ซัพพลาย
343 ม.8 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร. 089-850-0449,054-352-239
แฟกซ์ 054-352-239
แผนที่  
ภาคเหนือ พะเยา บริษัท อิเซกิ อ.ทรัพย์กสิกรรม จำกัด
279 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร. 085-716-3456, 081-288-8850

แผนที่