ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้
ภาค จังหวัด ตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บริษัท อิเซกิ เจพีที แทรคเตอร์ โคราช จำกัด
153/1 หมู่ที่ 10 ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130
โทร 095-465-9989

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บริษัท อิเซกิ ป.โชคชัย จำกัด
11/5 หมู่ที่ 2 ต.โชคชัย อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา 30190
โทร 044-202-645, 081-390-0945, 089-717-2868 
แฟกซ์ 044-202-646
แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บริษัท อิเซกิ ป.โชคชัย จำกัด (สาขาตลาดแค)
73 หมู่ที่ 5 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โทร. 095-782-9154, 089-717-2868

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย บริษัท อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์ จำกัด (สาขาจังหวัดเลย)
299 ม.4 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร 042-870-543 ,061-031-7711 ,089-844-7636

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์ จำกัด (สาขาจตุรัส)
95 ม.10 ถ. ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต. หนองบัวใหญ่ อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ 36130
โทร 089-717-2230, 089-844-7636, 091-904-3831

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์ จำกัด (สาขาบายพาส)
126/1 หมู่ 6 ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000
โทร 089-844-7636, 089-717-2230, 091-904-3831

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์ จำกัด (สาขาชุมแพ)
220-2208 หมู่ที่ 1 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร 089-7172230

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ จำกัด
111/9 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต. บ้านไผ่ อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น 40110
โทร 093-328-9118, 081-499-9098

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ จำกัด (สาขากระนวน)
212/0-3 หมู่ที่ 7 ถ.น้ำพอง-กระนวน ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 093-328-9118, 081-499-9098

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด)
333 หมู่ 7 บ้านเหล่าขาม ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 081-499-9098

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ จำกัด (สาขาโพนทอง)
280 หมู่ 12 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 081-499-9098

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ)
199 หมู่ 12 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 081-499-9098

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ บริษัท อิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์ จำกัด
446 หมู่ 10 บ้านพันธุลี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร 044-512-111, 088-979-9716

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ บริษัท อิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์ จำกัด (สาขาจังหวัดบุรีรัมย์)
103/12 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร. 088-979-9716

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ บริษัท อิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์ จำกัด (สาขาอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)
1119/9 บ้านโนนระเวียง ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
โทร. 097-325-7391

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร บริษัท อิเซกิ สกลนคร จำกัด
39/11 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 089-576-1986 089-617-5906

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ บริษัท อิเซกิ คลังเกษตรยนต์ จำกัด
279/1 ม.10 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 089-576-1986, 043-851-020

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม บริษัท อิเซกิ ฮ.ไทย จำกัด (มหาสารคาม)
151 ม.2 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร 091-886-1101, 086-869-0485

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม บริษัท อิเซกิ ฮ.ไทย จำกัด (สาขาบรบือ)
131 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
โทร 095-662-4214

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ บริษัท อิเซกิ รวมเจริญแทรคเตอร์ จำกัด
296 ม.11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-634-023
แฟกซ์. 045-634-024
แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวอินเตอร์แทรกเตอร์
1057 ม.2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
โทร. 098-549-6444,045-791-565
แฟกซ์. 045-791-565
แผนที่