ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้
ภาค จังหวัด ตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ
ภาคกลาง ลพบุรี บริษัท อิเซกิ เจพีที แทรคเตอร์ โคราช จำกัด (สาขาลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี)
279 ม.1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทร 095-465-9989,044-328-688

แผนที่