ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้
ภาค จังหวัด ตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ
ภาคกลาง ลพบุรี บริษัท อิเซกิ เจพีที แทรคเตอร์ โคราช จำกัด (สาขาลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี)
279 ม.1 ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
โทร 095-465-9989,044-328-688

แผนที่  
ภาคกลาง ราชบุรี บริษัท อิเซกิ ราชบุรี จำกัด
79 ม.5 ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. 081-9400748

แผนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บริษัท อิเซกิ เจพีที แทรคเตอร์ โคราช จำกัด
153/1 หมู่ที่ 10 ต. ขนงพระ อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 30130
โทร 095-465-9989

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บริษัท อิเซกิ ป.โชคชัย จำกัด
11/5 หมู่ที่ 2 ต.โชคชัย อ. โชคชัย จ. นครราชสีมา 30190
โทร 044-202-645, 081-390-0945, 089-717-2868 
แฟกซ์ 044-202-646
แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา บริษัท อิเซกิ ป.โชคชัย จำกัด (สาขาตลาดแค)
73 หมู่ที่ 5 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
โทร. 095-782-9154, 089-717-2868

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลย บริษัท อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์ จำกัด (สาขาจังหวัดเลย)
299 ม.4 ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร 042-870-543 ,061-031-7711 ,089-844-7636

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์ จำกัด (สาขาจตุรัส)
95 ม.10 ถ. ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต. หนองบัวใหญ่ อ. จัตุรัส จ. ชัยภูมิ 36130
โทร 089-717-2230, 089-844-7636, 091-904-3831

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์ จำกัด (สาขาบายพาส)
126/1 หมู่ 6 ต. ในเมือง อ. เมืองชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ 36000
โทร 089-844-7636, 089-717-2230, 091-904-3831

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชัยภูมิ บริษัท อิเซกิ ชัยภูมิ แทรคเตอร์ จำกัด (สาขาชุมแพ)
220-2208 หมู่ที่ 1 อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
โทร 089-7172230

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ จำกัด
111/9 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต. บ้านไผ่ อ. บ้านไผ่ จ. ขอนแก่น 40110
โทร 093-328-9118, 081-499-9098

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ จำกัด (สาขากระนวน)
212/0-3 หมู่ที่ 7 ถ.น้ำพอง-กระนวน ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
โทร. 093-328-9118, 081-499-9098

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด)
333 หมู่ 7 บ้านเหล่าขาม ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. 081-499-9098

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ จำกัด (สาขาโพนทอง)
280 หมู่ 12 ต.สระนกแก้ว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110
โทร. 081-499-9098

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยเอ็ด บริษัท อิเซกิ ขอนแก่นใต้ จำกัด (สาขาสุวรรณภูมิ)
199 หมู่ 12 ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45130
โทร. 081-499-9098

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ บริษัท อิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์ จำกัด
446 หมู่ 10 บ้านพันธุลี ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร 044-512-111, 088-979-9716

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ บริษัท อิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์ จำกัด (สาขาจังหวัดบุรีรัมย์)
103/12 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110
โทร. 088-979-9716

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุรีรัมย์ บริษัท อิเซกิ ซินเซ้ง สุรินทร์ จำกัด (สาขาอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์)
1119/9 บ้านโนนระเวียง ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
โทร. 097-325-7391

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร บริษัท อิเซกิ สกลนคร จำกัด
39/11 ถนนนิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทร. 089-576-1986 089-617-5906

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาฬสินธุ์ บริษัท อิเซกิ คลังเกษตรยนต์ จำกัด
279/1 ม.10 ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
โทร. 089-576-1986, 043-851-020

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม บริษัท อิเซกิ ฮ.ไทย จำกัด (มหาสารคาม)
151 ม.2 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
โทร 091-886-1101, 086-869-0485

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาสารคาม บริษัท อิเซกิ ฮ.ไทย จำกัด (สาขาบรบือ)
131 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ม.1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
โทร 095-662-4214

แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ บริษัท อิเซกิ รวมเจริญแทรคเตอร์ จำกัด
296 ม.11 ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร. 045-634-023
แฟกซ์. 045-634-024
แผนที่  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยโสธร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิศวอินเตอร์แทรกเตอร์
1057 ม.2 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 35110
โทร. 098-549-6444,045-791-565
แฟกซ์. 045-791-565
แผนที่  
ภาคเหนือ อุทัยธานี บริษัท อิเซกิ อุทัยธานี จำกัด
18 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทร 064-356-9640

แผนที่  
ภาคเหนือ นครสวรรค์ บริษัท อิเซกิ ส. แทรคเตอร์นครสวรรค์ จำกัด
199 หมู่ 2 ต. ตากฟ้า อ. ตากฟ้า จ. นครสวรรค์ 60190
โทร 081-281-8945

แผนที่  
ภาคเหนือ กำแพงเพชร บริษัท อิเซกิ กำแพงเพชร จำกัด (สาขาสลกบาตร)
4444 หมู่ 1 ต. สลกบาตร อ. ขาณุวรลักษบุรี จ. กำแพงเพชร 62140
โทร 055-771-999

แผนที่  
ภาคเหนือ กำแพงเพชร บริษัท อิเซกิ กำแพงเพชร จำกัด (สาขาคลองแม่ลาย)
33 หมู่ 3 ต. คลองแม่ลาย อ. เมือง จ. กำแพงเพชร 62000
โทร 055-705-515
แฟกซ์ 055-705-669
แผนที่  
ภาคเหนือ กำแพงเพชร บริษัท อิเซกิ กำแพงเพชร จำกัด (สาขาพรานกระต่าย)
85/11 หมู่ 1 ต. ถ้ำกระต่ายทอง อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 62110
โทร 055-775-666

แผนที่  
ภาคเหนือ พิจิตร บริษัท อิเซกิ เอส พิจิตร จำกัด
8 หมู่ 2 ต. คลองคะเชนทร์ อ. เมือง จ. พิจิตร 66000
โทร 081-887-5736

แผนที่  
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ บริษัท อิเซกิ สมพร เพชรบูรณ์ จำกัด
289/3 หมู่ 5 ถ. สระบุรี-หล่มสัก ต. น้ำชุน อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 67110
โทร 056-824-511, 089-644-4793
แฟกซ์ 056-824-511
แผนที่  
ภาคเหนือ เพชรบูรณ์ อิเซกิ สมพร เพชรบูรณ์ (สาขาบึงสามพัน)
35/4 ม.3 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160
โทร 056-713796, 087-1217878, 090-9156049

แผนที่  
ภาคเหนือ พิษณุโลก บริษัท อิเซกิ พิษณุโลก แทรกเตอร์ จำกัด
159 ม.7 ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 062-894-9396, 062-879-9697

แผนที่
ภาคเหนือ ลำปาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทนคุณ รุ่งเจริญ แอนด์ ซัพพลาย
343 ม.8 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
โทร. 089-850-0449,054-352-239
แฟกซ์ 054-352-239
แผนที่  
ภาคเหนือ พะเยา บริษัท อิเซกิ อ.ทรัพย์กสิกรรม จำกัด
279 หมู่ 17 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
โทร. 085-716-3456, 081-288-8850

แผนที่  
ภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา บริษัท อิเซกิ ไพโรจน์จักรกลเกษตร ฉะเชิงเทรา จำกัด
88/8 ม.7 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร 083-585-9595
แฟกซ์ 038-836-851
แผนที่  
ภาคตะวันออก ปราจีนบุรี บริษัท อิเซกิ เหมราช จำกัด
ตรงข้ามโลตัสกบินทร์บุรี ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร. 080-9709709, 081-8761658

แผนที่
ภาคใต้ พัทลุง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิ่นทองแทรคเตอร์
218 ม.2 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
โทร. 074-641-577,083-365-4885
แฟกซ์. 074-641-005
แผนที่